Har du frågor kring våra tjänster och hur vi kan hjälpa er?

Kontakta oss via vårt formulär eller se uppgifter under respektive tjänst.

Kontakta oss så berättar vi mer

KONTAKT

Upphandling

Upphandlingskonsult i beställarens organisation

Våra konsulter går in i beställarens organisation och utför upphandlingar på motsvarande sätt som en anställd Upphandlare. Denna arbetsmetod är väl genomarbetad och används oftast i fleråriga kontrakt och har visat sig vara mycket uppskattad av våra kunder. Metoden innebär att Ecenea tar ett långsiktigt helhetsansvar för genomförandet av upphandlingarna. I denna roll ansvarar vi även för utveckling av arbetssätt, mallar m.m. Att arbeta med våra konsulter är ett effektivt och rättssäkert sätt att få struktur på organisationen och utförande av upphandlingarna.

Specialstöd vid upphandling

Ecenea är specialiststöd i särskilt komplicerade upphandlingar, så som konkurrenspräglad dialog, större upphandlingar eller entreprenadupphandlingar. Metoden används oftast där det behövs mer erfarenhet än vad som finns tillgänglig hos den upphandlande myndigheten. I denna roll kan Ecenea genomföra enstaka upphandlingar, eller fungera som strategiskt stöd till den upphandlande myndighetens egen personal. Eceneas konsulter har genomfört upphandlingar åt de flesta av Sveriges största upphandlande myndigheter och har därmed erfarenhet som är i framkanten av offentlig upphandling. Vårt stora kontaktnät är av stort värde vad gäller kunskapsöverföring till andra upphandlande myndigheter.

Ej överprövnings-garanti

Vi kan, som första och enda företag i branschen, erbjuda våra kunder ”ej överprövnings-garanti”. Denna garanti innebär att vi inte tar betalt för våra tjänster om det visar sig att den upphandling vi har genomfört blir överprövad och vi förlorar överprövningen. Ytterst få av de upphandlingar Ecenea genomför blir föremål för överprövning. För att garantin ska vara tillämplig måste den avtalas innan respektive uppdrag påbörjas. Kontakta oss för mer information.

Region Stockholm

Tomas Björkman
072-858 43 87

Mejla

Region Norr

Robert Carlsson
070-793 69 49

Mejla

Region Mitt

Marcus Svärdström
070-552 00 36

Mejla

Region Väst

Magnus Bernhardsson
072-857 87 32

Mejla

Region Öst

Ludvig Svantesson
070-260 94 91

Mejla

Region Syd

Petra Rantzow
076-696 79 96

Mejla

Strategiskt inköp

Vad skulle sänkta inköpskostnader om 10 % innebära för din organisation?

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att effektivisera sitt upphandlings- och inköpsarbete. Våra konsulter bistår med allt från att upprätta mål och nyckeltal (KPI) till att genomföra spendanalyser och att projektleda införanden av kategoristyrning. Vi har även gedigen erfarenhet av att implementera spendanalys-verktyg, driva e-handelsprojekt samt införa upphandlingssystem och elektroniska processer.

Oavsett om utmaningen är att få bukt på en växande kö av upphandlingar, ta kontroll över inköp utanför avtal, genomföra kompetensutveckling eller att stärka mandatet i organisationen så finns vi där för er.

Låt oss bli er partner på resan mot era målsättningar med inköps- och upphandlingsarbetet. Har ni inga målsättningar? Då är det där vi börjar förändringsarbetet!

Kontakt

Peter Bergman
070-458 02 73

mejla

Inköpskonsulter

Vi bemannar med inköpskonsulter under vakanser eller då ni behöver en specifik inköpskompetens inom t.ex. IT, entreprenad, detaljhandel, bank och finans m.m.

Typiska roller vi bemannar är Strategisk inköpare, Category Manager, Inköpare och Inköpschef.

Kontakt

Peter Bergman
070-458 02 73

Mejla

Utbildningar

Vi genomför utbildningar, workshops och seminarier inom upphandling och inköp. Vi erbjuder dels färdiga paket, men skräddarsyr också efter varje kunds unika behov.

Föreläsningarna genomförs av våra duktiga utbildningskonsulter, ofta tillsammans med framstående specialister inom respektive område.

 • Grundkurs inköp och upphandling
 • Fördjupningskurs LOU
 • Entreprenadupphandling
 • Strategiskt inköp för offentlig sektor
 • Utvärderingsmodeller
 • Direktupphandling
 • Förhandling
 • Kravställningsarbete kopplat till offentlig upphandling

Kontakt

Tomas Näslund
070-235 69 26

Mejla

Regional upphandlings­samordning

Konkurrensutsätt inköpscentralerna!
Tycker du att de nationella ramavtalen är för dyra? Alltför standardiserade? Eller saknar du avtal inom viktiga områden? Upplever du att ni inte har något alternativ, utan måste använda de nationella ramavtalen för att ni inte hinner upphandla allt själva?

Vår modell för regional upphandlingssamordning innebär att vi:

 • Genomför regionalt samordnade upphandlingar.
 • Leder styrgruppsmöten och informerar deltagare om status på varje upphandling.
 • Analyserar lämpliga områden för samordning. Styrgrupp (bestående av upphandlings- och inköpschefer) beslutar vilka områden som ska samordnas.
 • Ansvarar för nyckeltal och KPI:er för de regionalt samordnade upphandlingarna.
 • Arbetar på plats i kundens lokaler.
 • Arbetar med kundens upphandlingssystem och avtalsdatabas samt arbetar efter kundens processer, rutiner och mallar. Vi blir som en av era upphandlare!

För att kunna erbjuda regional upphandlingssamordning kostnadsfritt för kunden arbetar vi med ett administrativt påslag om 1,9 %, eller lägre. Debitering sker mot de leverantörer som säljer varor och tjänster till de upphandlande myndigheter som deltar i samordningen.

Kontakt

Tomas Näslund
070-235 69 26

Mejla

Juridiska tjänster

Upphandlingsjuridik

Överprövningar
Ibland går det fel i offentliga upphandlingar. Anser du t.ex. att du blivit felaktigt utesluten från en offentlig upphandling, har kraven eller utvärderingsmodellen varit otydliga eller har konkurrentens anbud antagits trots att du lämnat ett bättre anbud? Ecenea har stor erfarenhet av att granska upphandlingsdokumentens förenlighet med lagen om offentlig upphandling och hjälper dig inför och under en eventuell överprövningsprocess.

Rättsutredningar
Behöver du hjälp att utreda en upphandlingsjuridisk frågeställning? Ecenea bistår med att genomföra rättsutredningar inom det upphandlingsjuridiska området samt inom närliggande rättsområden.

Anbudsgivning
Den offentliga upphandlingen omsätter årligen cirka 630 miljarder kr i Sverige. Den offentliga upphandlingen uppfattas dock ibland, med all rätt, som både byråkratisk och fyrkantig. Rädslan över att uteslutas från en upphandling på grund av ett bagatellartat misstag kan ibland förta lusten att engagera sig i affärer med offentlig sektor. Ecenea hjälper dig och ditt företag att ta steget. Vi granskar upphandlingsdokumenten och dina anbudshandlingar och kommer med konkreta tips inför anbudsinlämning. Med Eceneas stöd har du goda chanser att vinna upphandlingar och därmed få fler stabila kunder.

Entreprenadjuridik

Ecenea har lång erfarenhet av frågor inom bygg- och anläggningsbranschen. Ecenea hjälper dig att granska AF-delar, tolka branschens olika standardavtal, upprätta entreprenadkontrakt/konsultavtal eller partneringavtal. Vi fungerar som bollplank under byggprocessen avseende t.ex. ÄTA-hantering, tidsförlängning m.m.

Kommersiella avtal

Ecenea bistår med att upprätta, revidera och ge en second opinion på olika typer av kommersiella avtal. Vi hjälper våra kunder med bl.a. aktieägaravtal, handelsbolagsavtal, hyresavtal, uppdrags- och tjänsteavtal, inköps- och leveransavtal och sekretessavtal.

IT-juridik

Ecenea bistår med stöd vid upphovsrättsliga frågor, licens- och avtalsfrågor samt personuppgiftshantering. I detta ingår upprättande av specifika avtal som t.ex. licensavtal, molntjänstavtal m.m.

Kontakt

Hanna Olofsson
070-714 29 65

Mejla