Kunder

Eceneas kunder finns framför allt inom offentlig sektor i Sverige. Vi utför både korta uppdrag, men finns även som en långsiktig partner hos många av våra uppdragsgivare.
Listan över uppdrag växer hela tiden för oss, vilket vi ser som ett tecken på att vi levererar tjänster av hög kvalitet och enligt kundernas förväntningar.

EXEMPEL PÅ NÅGRA AV VÅRA
UPPDRAGSGIVARE FRÅN A–Ö


 • A-train AB
 • AB Stockholmshem
 • Alingsås kommun
 • Avesta kommun
 • Borlänge kommun
 • Botkyrka kommun
 • Dansens Hus
 • Eskilstuna kommun
 • Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö
 • Eslövs Bostads AB
 • Faluns kommun
 • Finansinspektionen
 • Gamla Uppsala Buss
 • Göteborgs stad
 • Haninge kommun
 • Hedemora kommun
 • Håbo kommun
 • Härnösands kommun
 • Järfälla kommun
 • Kriminalvården
 • Landstinget i Gävleborg
 • Lidingö stad
 • Locum
 • Ludvika kommun
 • Luftfartsverket
 • Malmö stad
 • Migrationsverket
 • MKB
 • Mölndals kommun
 • Nacka kommun
 • Naturvårdsverket
 • Norrtälje kommun
 • Nynäshamns kommunv
 • Osby kommun
 • Riksdagsförvaltningen
 • Rymdstyrelsen
 • Sala kommun
 • Sjöfartsverket
 • Skatteverket
 • Skinnskattebergs kommun
 • SL/Trafikförvaltningen
 • SMHI
 • Sollentuna kommun
 • Solna stad
 • Stockholm vatten
 • Stockholms stad
 • Sundbybergs kommun
 • Svenska Bostäder AB
 • Svenska Kraftnät
 • Swedavia (Luftfartsverket)
 • Tierps kommun
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen
 • Tyresö kommun
 • Täby kommun
 • Uppsala kommun
 • Uppsala läns landsting
 • Västerås stad
 • Älmhults kommun

Axplock av referensuppdrag

Anläggningsbolag

Vi hjälpte ett bolag med 2000 anställda och som arbetar med anläggnings- och driftentreprenader samt underhåll av vägar och infrastruktur att optimera sitt Purchase to pay-system (P2P).

Agenda:

 • Utveckla mobilapp för attest av beställning och leveransgodkännande.
 • Anpassa P2P-systemet till surfplattor och smartphones.
 • Synkronisera användarregister i ekonomisystem och inköpssystem.
 • Möjliggöra leverantörsanslutningar till P2P-systemet genom VAN-operatör.
 • Förändringsledning för att få in fler beställningar i P2P-systemet.
 • Möjliggöra detaljmatchning av fakturor i ekonomisystemet.
 • Konvertering av Svefaktura till ekonomisystemets format (ABW-invoice).
 • Ändra fakturaflödet till hierarkisk ordning.
 • Flytt av fakturor från föregående fakturasystem till nytt.
Kommun

Hos en av landets största kommuner genomförde vi ett förändringsarbete som gick ut på att flytta fokus från juridik och handläggning mot ett mer affärsmässigt inköpsarbete. Vi bistod med att upprätta mål och nyckeltal, genomföra en spendanalys och införa ett spendanalysverktyg. Vi hjälpte även kunden att ta de första stegen mot ett kategoristyrt inköp med tillhörande översyn av processer.

Förändringsarbetet ledde till följande resultat/nyckeltal för avsett år:

 • Upphandlingskö – har gått från 179 st vid årets början till under 50 st vid årets slut
 • Avtalstrohet – har ökat med 14 % gentemot föregående år.
 • Kostnadsutveckling – enhetens arbete har skapat besparingar om 207 MSEK för kommunen under 2015.
 • Processeffektivitet – den genomsnittliga ledtiden för att genomföra en upphandling var 70 kalenderdagar kortare än föregående år.
Utbildningsföretag

Vi har under flera år varit huvud-lärare på en YH-utbildning inom inköp och offentlig upphandling. Vi föreläser inom offentlig upphandling, utvärderingsmodeller, projektledning och kommunikation, strategiskt inköp, hållbar upphandling m.m. 85 % av eleverna har gett vår lärare högsta betyg.

Några av omdömena från studenterna:

“Overkligt bra föreläsare.”

“Pedagogisk och intresseväckande presentationer.”

“Det var intressant att få se vilka möjligheter, inte bara hinder, som LOU innebär.”

Kommunalt fastighetsbolag

Uppdraget var tvådelat:

 1. Interim Upphandlingschef under pågående rekrytering. När permanent chef fanns på plats fick vi även i uppdrag att coacha ny chef i utveckling av en strategisk inköpsenhet.
 2. Riva förändringsarbete där Upphandlingsenheten (8 anställda) ska gå från att vara en upphandlingsenhet till att bli en strategisk inköpsenhet.

Exempel på aktiviteter:

 • Rutiner för långsiktig upphandlingsplanering inkl. flytta planering till IT-system.
 • Införa Category Management (utbilda enheten och styra om arbetsprocesser).
 • Upprätta mål och KPI:er för inköps- och upphandlingsarbetet.
 • Genomföra övergripande spendanalys.
 • Upprätta modell för avtalsuppföljning.
 • Skapa rutiner och mallar för direktupphandling.
 • Översyn av organisation på enheten inkl. upprätta ett ”business case” för nya roller.
 • Översyn av flaskhalsar i arbetsprocesser.
Statlig myndighet

Vi hjälpte en statlig myndighet med knappt 500 anställda att analysera och föreslå effektiviseringar av processer, rutiner och roller/ansvar inom ramen för myndighetens inköpsarbete. Uppdraget omfattade även att kartlägga och förbättra avtalstäckningen inom IT-området samt att analysera befintliga ramavtal för att identifiera konsolideringsmöjligheter. Arbetet skedde i nära dialog med IT-organisationen och myndighetens Upphandlare.

Privat bolag inom IT och telecom

Ett företag inom privat sektor stod inför stora besparingsåtgärder och man hade identifierat inköp som det verksamhetsområde som hade störst potential att bidra till minskade kostnader. Vi genomförde en rad konsolideringsåtgärder vilket gjorde att kostnaderna årligen kunde minskas med 10-15 %.

 • Antalet IT-system reducerades från 67 till 39.
 • Antalet kontrakt reducerades från 95 till 67.
 • Antalet leverantörer reducerades från 74 till 49.
Kommun

En stor kommun i Stockholms län tillfrågade oss om att genomföra en 2 dagars utbildning/workshop avseende offentlig upphandling. Syftet var att stärka kompetensen kring LOU och hur direktupphandlingar, beställningar m.m. genomförs.

Agenda:

 • Inköp eller upphandling?
 • Vad är offentlig upphandling? Varför gör vi offentliga upphandlingar?
 • De fem principerna – allt som krävs för att hantera juridiken!
 • LOU, EU-direktiv och interna styrdokument.
 • Upphandlingsprocessen och Upphandlingsförfaranden.
 • Roller och ansvar.
 • Förfrågningsunderlaget.
 • Utvärderingsmodeller och anbudsutvärdering.
 • Avtalsuppföljning.